• Ik help u bij het vinden van de juiste woorden

    om samen op een mooie manier afscheid te nemen van een dierbaar overledene.

Wat bied ikMarja Zandjans

Het verlies van een dierbare is iets waar we vaak onverwachts mee worden geconfronteerd. Er moeten veel zaken geregeld worden in een korte tijd, maar er moet ook aandacht en rust zijn om de uitvaart vorm en inhoud te geven.

Daarbij help ik als spreker en ritueelbegeleider door het volgende aan te bieden:

  • Ik kan in een persoonlijk verhaal de overledene typeren en het unieke van de persoon naar voren brengen.
  • Door goed te luisteren en gezamenlijk te overleggen kan er een persoonlijke uitvaart ontstaan, waardoor er op een passende manier afscheid genomen wordt.
  • Ik zorg ervoor dat de uitvaartdienst inhoudelijk een afgerond geheel is (ik kondig andere sprekers en de muziek aan, en stem de activiteiten op elkaar af).
  • Indien wenselijk kan er in overleg gezocht worden naar symbolen en voorwerpen die het leven van de overledene herkenbaar maken.
  • Overleg via Skype behoort ook tot de mogelijkheden.
  • De overweging kan vooraf (digitaal) opgestuurd worden aan een aantal nabestaanden.
  • Het spreken in het Twentse dialect (bij de mensen thuis en tijdens de overweging) is een extra dienst van mij.

Afscheid nemen doe je samen

Icon_Ritueelbegeleider
Ritueelbegeleider

Icon_Levensloop
Levensloop

Icon_Noaberschap
Noaberschap